Oldal kiválasztása

Ismerősen hangzik? Hallottad már? Tanultad valamikor nyelvtan órán?
A közmondások hozzátartoznak életünkhöz, hiszen velük színesen és röviden tudjuk kifejezésre juttatni gondolatainkat, érzéseinket, jótanácsainkat vagy figyelmeztetéseinket. Igazi népi bölcsességek rejtőznek a szavak mögött, megfigyelések, tapasztalatok öltenek gyakran vidám, rímes formákat. Lehetnek akár huncut, kacér mondatocskák is, szinte „madárnyelven” megfogalmazott vélemények, szándékok.

Nyelvünk kincsestárában természetesen bőven jut hely az állati bölcsességeknek is, legyen szó akár háziállatokról, akár vadállatokról. Viselkedésük nyomán áthallik az emberi magatartás, és nem marad el az örök érvényű tanulság sem.

Idézzünk fel néhány állatokkal kapcsolatos közmondást, fejtsük meg a hiányzó szót, és akár el is gondolkodhatunk, vajon mit üzennek nekünk ezek a népi mondások.