Oldal kiválasztása

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelő adatai Neve: Dupai János EV Címe: Gyermely, Rózsa utca 5. Képviselője: Dupai János, valamint a #kikapcs – Mobil OFF, Élmény ON Egyesület Címe: 1165 Budapest, Anilin u. 35. Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége:+36709479339, +36302894750

Kirakom app működése A Kirakom app Szolgáltatóként, olyan szórakoztatási felületet biztosít felhasználói számára, amelyen keresztül a felhasználót lokációja alapján népszerű helyszínekre vezeti el vagy tudásalapú kérdések megválaszolását teszi lehetővé. .

Adatkezelés célja Bekért adatokat csak az alkalmazásba lépéshez (bejelentkezés) használjuk fel, illetve alkalmazáson belüli “push”-értesítés küldéséhez. A felhasználótól bekért adatokat (felhasználónév/ e-mail cím és jelszó) az Üzemeltető egy külön szerveren tárolja a 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 címen, Tárhely.eu Szolgáltató Kft üzemeltetőnél. A tárolt adatokat az Üzemeltető harmadik fél számára nem adja ki, kivételt képezve, ha a felhasználó azt külön kéri, illetve a Hatóság által kért eseteket. A szolgáltató a tárolásért semmilyen díjat nem számol fel. A felhasználó személyes adatait a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok teljesüléséhez szükséges ideig tároljuk (kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időt írnak elő). Ez általában azt jelenti, hogy személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön megtartja a kirakom alkalmazás felhasználói fiókját.

Cookie-k használata Kirakom app nem használ cookie-kat. Nem tárolja a felhasználó érdeklődési köreit, online szokásait. Alkalmazásunk használatakor egyes tevékenységekre vonatkozóan kellő időben értesítjük Önt, vagy beszerezzük az azokhoz történő hozzájárulását. Például hozzájárulást kérünk ,,push” értesítések küldéséhez. Az ilyen hozzájárulást az Alkalmazáson keresztül, vagy az Ön eszközén rendelkezésre álló szabvány engedélyezési funkciói útján szerezhetjük be. Adatok harmadik féllel való megosztása Adatait csak a Kirakom app üzemeltető tagjai fogják látni. A támogatók “push értesítése (marketing üzenete) szintén a Kirakom app üzemeltető tagjain keresztül kerül kiküldésre. Az Üzemeltető az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezése szerint dolgozhatja fel. Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai A felhasználónak joga van hozzáférni a cég által tárolt, felhasználóhoz (Önmaga saját fiókjához) kapcsolódó adatokhoz. A felhasználónak joga van kérni a Kirakom app által tárolt adatainak 3. félnek történő kiadását, amely tartalmazza a felhasználónév/ e-mail cím, illetve jelszó átadását. Amennyiben adatait módosítani, törölni, vagy adatairól másoltot kérni szeretne (tehát személyes adatahoz fűződő jogaival élni kíván), úgy az ,,Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőségen” forduljon hozzánk. Adatvédelmi Szabályzatunk MÓDOSÍTÁSA A vonatkozó jogszabályok és eljárási gyakorlataink időről időre változnak. Amennyiben adatvédelmi szabályzatunk frissítéséről döntünk, a módosításokat közzétesszük alkalmazásunkban. Az Ön személyes adatai általunk történő kezelése módjának lényeges módosítása esetén előzetes értesítést küldünk az Ön részére, illetve, amennyiben azt a jogszabályok előírják, az ilyen módosítások végrehajtását megelőzően az Ön hozzájárulását kérjük. Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat és folyamatosan tájékozódjon az általunk követett gyakorlatról. A jelen adatvédelmi szabályzat legutóbb 2021. novemberében került módosításra. Örömmel válaszolunk kérdéseire, észrevételeire és az adatvédelmi szabályzatunkkal, valamint adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos aggályaira. Amennyiben visszajelzést kíván adni, bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel, vagy gyakorolni kívánja a személyes adataihoz fűződő jogait, kérjük, forduljon a megadott kapcsolattartóhoz az alábbi címen: 2821 Gyermely, Rózsa utca 5. vagy 1165 Budapest, Anilin u. 35.  Amennyiben adatvédelmi panasszal fordul hozzánk, annak vizsgálatára a kérdés kellő időben és hatékony módon történő rendezését szem előtt tartva kerül sor. Ön jogosult továbbá panaszt tenni az állandó lakóhelye szerinti ország illetékes felügyeleti hatóságánál.